Think Pink, Be Happy! eTwinning Projesi

Think Pink, Be Happy! eTwinning Projesi

Name of the project: THINK PINK, BE HAPPY!

“Think pink, be happy”is an e-twinning project founded by a school in Romania and being conducted by Meltem ÇEVİK (English teacher) as a participant school, with 15 students in Prep-E class. It is a kind of wellbeing project based on reducing the negative effects of stress for students and trying to find ways to cope with it by applying various activities at school.

Age Range: 7-17

Duration: 3 Months  

Aim of the Project:The main purpose of the project is; to investigate the stress problem encountered in daily life and to learn to cope with stress. In the project, participants will reveal how daily stress affects our mental health through activities, and they will especially learn about students' exam stress, the stress parents and teachers create on students, and how they can cope with these. The project will increase intercultural interaction and help discover cultural differences.

The Participant Countries: Turkey, Romania, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.

Think pink, be happy | European School Education Platform (europa.eu)

”Pembe düşün, mutlu ol" Romanya'da bir okul tarafından kurulan ve katılımcı okul olarak Meltem ÇEVİK (İngilizce Öğretmeni) tarafından Hazırlık-E sınıfından 15 öğrenciyle yürütülen bir e-twinning projesidir. Stresin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya ve okulda çeşitli aktiviteler uygulayarak bununla başa çıkmanın yollarını bulmaya çalışan bir tür iyi oluş projesidir.

Yaş Aralığı: 7-17

Süre: 3 Ay

Projenin Amacı: Projenin temel amacı; günlük hayatta karşılaşılan stres problemini araştırmak ve stresle baş etmeyi öğrenmektir. Projede katılımcılar günlük stresin aktiviteler yoluyla ruh sağlığımızı nasıl etkilediğini ortaya koyacak ve özellikle öğrencilerin sınav stresini, velilerin ve öğretmenlerin öğrenciler üzerinde yarattığı stresi ve bunlarla nasıl başa çıkabileceklerini öğrenecekler. Proje kültürlerarası etkileşimi artıracak ve kültürel farklılıkların keşfedilmesine yardımcı olacaktır.

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Romanya, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna.

10.05.2024 177

Think Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning ProjesiThink Pink Be Happy eTwinning Projesi

Think Pink, Be Happy eTwinning Projesi