Harmony Within Values Education for Wellbeing eTwinning Projesi

Harmony Within Values Education for Wellbeing eTwinning Projesi

Harmony Within: Values Education for Wellbeing E-Twinning Projesi

Name of the project: Harmony Within: Values Education for Wellbeing

            Harmony Within: Values Education for Wellbeing is an e-twinning project founded by a language school in Albania and co-founded by a high school in Mersin, Turkey. The project is conducted by English Teacher Hatice Aydeniz as a participant school, with 8 students in Preparatory class A. It is a project gathering together the values education and the theme of wellbeing in terms of physical wellbeing, cognitive-mental wellbeing and social-affective wellbeing.   

Age Range: 13-17

Aims: The purpose of the project is to make educational environment a place where our students can learn, have fun, increase their creativity and motivation, and develop empathy, communication and collaboration skills. It aims to support students to use technology correctly and efficiently by collaborating with their peers from different cultures and to become individuals who are self-confident by embracing values. The project plans to carry out activities by integrating a different wellbeing activity (physical, cognitive, social-emotional) with the values every month.

Participant Countries: Turkey, Albania, Romania, Georgia and Azerbaijan.

Duration: 20 weeks

___________________________________

Projenin Adı: İçimizdeki Uyum: İyi Oluş için Değerler Eğitimi

İçimizdeki Uyum: İyi Oluş için Değerler Eğitimi E-twinning Projesi, Arnavutluk’ta bir dil okulu tarafından kurucu olarak ve Mersin Türkiye’de bir lise tarafından kurucu ortak olarak yürütülen bir e-twinning projesidir. Okulumuzda proje, İngilizce öğretmeni Hatice Aydeniz tarafından katılımcı okul olarak, Hazırlık A sınıfından 8 öğrenci ile yürütülmektedir. İçimizdeki Uyum: İyi Oluş için Değerler Eğitimi, fiziksel bilişsel ve sosyal duyusal iyi oluş temaları ve değerler eğitimini bir araya getiren bir projedir.

Yaş Aralığı: 13-17

Amaçları: Projenin amacı, öğrencilerin farklı kültürlerden akranları ile işbirliği yaparak doğru ve etkin bir şekilde teknolojiyi kullanmaları ve değerleri benimseyerek kendine güvenen bireyler olmalarını desteklemeyi amaçlar. Proje, her ay değerler ile farklı bir wellbeing aktivitesini (fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal) entegre eden aktiviteler gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Arnavutluk, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan.   

Proje süresi: 20 hafta

15.05.2024 189

Harmony Within Values Education for Wellbeing eTwinning Projesi